Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Φώτη Γαλανόπουλου

Την Δευτέρα 24/2/2020 και ώρα 15:45 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Φώτη Γαλανόπουλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (Μ.Β.Α.) με τίτλο "Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Α. Τσαγκανό (Επιβλέποντα), Γ. Οικονομάκη και Γ. Ανδρουλάκη.