Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας. Ίνα-Γεωργίας Μουράτας