Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας. Δήμητρας Ζαχαροπούλου