Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Θεοδώρας Ζωγόγιαννη