Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Αθανάσιου Δρακούλη