ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ MBA (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

Λόγω της σημερινής αναβολής του εργαστηρίου (Πέμπτη 17-10-2019, ώρα 18.30) του μαθήματος "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" (MBA), θα γίνει αναπλήρωση την επόμενη Πέμπτη 24-10-2019. 
Το εργαστήριο θα είναι δίωρο, 18.30-20.30.