ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10-10-2019

Το μάθημα ΜΒΑ_Κ201 από Δευτέρα 6.30-9.00 πήγε Δευτέρα 19.00-20.30 και Πέμπτη 18.30-19.30.