ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΒΑ 2019-2020 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ