Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου (Μεταπτυχιακό) με επιτηρητές