Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας Παρθενόπης Χρυσανθοπούλου