Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Κωνσταντίνου Εφραιμίδη (Ορθή επανάληψη)