Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Κων/νου Εφραιμίδη