Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Παναγιώτη Λέκκα

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Παναγιώτη Λέκκα

Την Τετάρτη 19/6/2019 και ώρα 15:30 στην Αίθουσα ΠΑΜ3 θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή Παναγιώτη Λέκκα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (Μ.Β.Α.) με τίτλο "Διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και προσδιορισμός της κερδοφορίας των επιχειρήσεων: Ενδείξεις από την Ελληνική βιομηχανία" ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Α. Τσαγκανό (Επιβλέποντα), Α. Γεωργόπουλο και Γ. Ανδρουλάκη.