Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Άγγελου Χριστακόπουλου