Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας Σπηλιωτοπούλου Ευαγγελίας