Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας. Ισμήνης-Ιωάννας Παπαγιαννοπούλου