Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Τριαντάφυλλου Γομάτου