ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ MBA ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28-5-2019)

 

Η μόνη αλλαγή του προγράμματος αφορά την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος επιλογής Θεωρία Παιγνίων και λήψη αποφάσεων (διδάσκων: Καθηγητής κ. Πέππας) η οποία ορίζεται για την Τρίτη 18/06 και ώρα 18:00 - 20:00 (ΠΑΜ 3) αντί της Παρασκευής 14/06.