ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16-4-2019)

 

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Θεωρία Παιγνίων και Λήψη Αποφάσεων" θα γίνονται κάθε Δευτέρα στις 16.00 στην αίθουσα ΠΑΜ6.