ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MBA

Τα μαθήματα του MBA της Τετάρτης 10 Απριλίου θα διεξαχθούν κανονικά, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα.