Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Παναγιώτη-Κωνσταντίνου Σοφιού