ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑ. ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ