Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας. Αγγελικής Γιαλελή