ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ MBA

Κατόπιν αιτήματος φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Αίθουσα ΠΑΜ 4) κατά το Εαρινό Εξάμηνο, η ώρα έναρξης του μαθήματος θα είναι η 16:15.