ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κ. Ειρήνης Σωκράτους.

Την Δευτέρα 18/02/2019 και ώρα 11:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας κ. Ειρήνης Σωκράτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (Μ.Β.Α.) με τίτλο "Ελληνικές πολυεθνικές επιχειρήσεις, πολιτικές μάρκετινγκ, διεθνές εμπόριο και ανάπτυξη." ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Τσαγκανό Αθανάσιο (Επιβλέποντα), Γεωργόπουλο Αντώνη και τον κ. Ανδρουλάκη Γεώργιο.