ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ