ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗ