ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΒΑ

Παρακαλούνται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν θα παρουσιάσουν την  Διπλωματική Εργασία έως 28-02-2019 να κάνουν αίτηση παράτασης.

Η παράταση μπορεί να δοθεί σε εξαιρετικές ειδικές περιπτώσεις ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το αργότερο έως το τέλος του Εαρινού εξαμήνου, δηλ. έως 31-05-2019.