ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΣ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΠΟΥΛΟΥ