Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου