Ακύρωση ωρών γραφείου την Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου

Λόγω διάλεξης του Δ. Κούτουλα σε φοιτητές Erasmus, οι ώρες γραφείου της Παρασκευής, 2 Νοεμβρίου, ακυρώνονται. Το μάθημα της Παρασκευής θα γίνει κανονικά.