ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΒΑ 2018-2019 (υπενθύμιση)

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αλλαγής του νομικού πλαισίου που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές, για την προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 υπάρχει μικρή καθυστέρηση η οποία σχετίζεται με τη δημοσίευση του ΦΕΚ του Εσωτερικού Κανονισμού. Το ΦΕΚ ίδρυσης του μεταπτυχιακού μπορείτε να το βρείτε εδώ

Η αρχική εκτίμηση είναι ότι η καθυστέρηση αυτή θα έχει ως συνέπεια οι εισαγωγικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο.