Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Γιώργου Λεγάκη