Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Κωνσταντίνου Χρόνη