Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κ. Κονδυλένιας Νίκα