Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κ. Τριανταφυλλιάς Κασκούτα