Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κ. Αναστασίας Δημοπούλου