Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μάριου Σωτήριου Πετρόπουλου - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ