Ενημέρωση για προκήρυξη ΜΒΑ 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αλλαγής του νομικού πλαισίου που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές, για την προκήρυξη για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 υπάρχει μικρή καθυστέρηση η οποία σχετίζεται με τη δημοσίευση του ΦΕΚ του Εσωτερικού Κανονισμού. Το ΦΕΚ ίδρυσης του μεταπτυχιακού μπορείτε να το βρείτε εδώ

Η αρχική εκτίμηση είναι ότι η καθυστέρηση αυτή θα έχει ως συνέπεια οι εισαγωγικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο.