Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κου Γρίβα Παναγιώτη