Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κου Ζαχαρόπουλου Ιωάννη