Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας Κλογκέρι Εύας