Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κ. Νικολακοπούλου Αικατερίνης