Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κ. Βαγγέλη Ουρανίας