Νέα ημερομηνία αναπλήρωσης μαθήματος ΜΒΑ "Θεωρία Παιγνίων και Λήψη Αποφάσεων"

Η εξ' αναβολής διάλεξη της 16/5 θα πραγματοποιηθεί τελικά την Τρίτη 29/5 στις 16.00 στην αίθουσα ΠΑΜ4 (ακυρώνεται ο αρχικός προγραμματισμός για αναπλήρωση στις 28/5 λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος).