Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Κωνσταντίνου Γαβριηλίδη

Την Τετάρτη 30 Μαΐου 10:00 π.μ. στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του κ. Κωνσταντίνου Γαβριηλίδη φοιτητή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (Μ.Β.Α.) με τίτλο  «Σχέση επιπέδου εκπαίδευσης και εισοδήματος εργαζομένων στην Ελλάδα: 2009 και 2015», ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Γ. Οικονομάκη, Γ. Ανδρουλάκη και Π. Πολυχρονίου.