Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας της κας Παρασκευής Δαλάπα