Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της κας Μαρίας Σπύρου