Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Ιάσωνα Μπαλατσούκα