Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Λ. Πανίτσα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του κ. Λεωνίδα Πανίτσα

Την Παρασκευή 23/02/2018 και ώρα 09:30 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος θα γίνει δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή κ. Λεωνίδα Πανίτσα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (Μ.Β.Α.) με τίτλο "ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ " ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από τους κκ. Τσαγκανό Αθανάσιο (Επιβλέποντα), Ανδρουλάκη Γεώργιο και Γεωργόπουλο Αντώνη .